Educación infantil

 

signbotPara jugar aprendiendo o aprender jugando, os dejo una animación flash. “Tirar del tren hacia la pared”, una vez habrierto el link.                                           http://xurl.es/q69wg

Una página muy interesante del Ingeniero Superior de Informática Robert Sallent. Posiblemente el mejor profesor de Lenguaje Java de catalunya.                                                                                 http://juegayestudia.com/juegos/

 Proyecto María

A los que tengan hijos en edad escolar. Proyecto María. Es un blog creado por profesores universitarios para ayudar a sus hijos en las tareas escolares que ha hido estendiendose y te puedes logear, os ayudará mucho.

http://138.4.83.162/maria/sic/

Temas del “Grado de educación infantil”

L’interaccionisme socialimages (7)

Perspectiva sociohistòrica o dialéctica

Plantejament materialista diàlectic de la psicologia genética: la realitat és material i els fenòmens (físics, orgànics o socials) són producte de la matèria en canvi i moviment. La matèria és al fet primari i objetiu, i al psiquisme secundari o posterior derivat de la materia  a un nivel superior. La consciencia de les persones és al réflex de la existència, copies dels objetes externs i les seves imatges.

Des d’aquesta perspectiva el desenvolupament humà és un procés compartic entre persones, en què: l’individu és vist com el resultat d’unes accions intencionals conjuntes. L’individu és un ente biopicosocial i al seu desenvolupament és la  integració de les condicions ambientals, la propia història individual i les aportacions individuals; és un creixement discontinu, a manera que es van superant crisis o conflictes (crisi del naixement, crisi d’oposició dels 3 anys) .

Dos investigadors clau: H. Wallon i Vygotski

H. Wallon (francés 1876-1962) se interessa per l’evolució global (emocional, social i intel·lectual) de la persona. El psiquisme és el creuament de lo biológic(el cos) i lo social (influencies emmotlladores de la familia o societat).

Piaget en un sol aspecte la intel·ligencia i Kolberg el desenvolupament moral.

Per ell la ment no està necessariament en blanc per que té ya uns determinats biològics que obriran i posaran límits a les possiblitats evolutives.

Divideix el desenvolupament humà en sis estadis

Estadi d’impilsividat

Estadi emocional

Estadi sensoriomotor

Estadi del personalisme

Estadi categorial

Estadide l’adplescència

Les accions están dominades per les pròpies necessitats: les funcions biològiques El bebè relaciona la satisfaciò en la presencia dels adults (crida: motivaciò amb finalitat). Es construeix la trama afectiva Comenza a caminar, així explor i coneix coses noves. La parla li permet interactuar en amb les persones 1 D’oposiciò. L’infant adquirex una “consciencia de si”.2 comenza la seva necessitat d’afecte i aprovació dels altres.3 Fase d’imitació, vol identificarse en les persones importants per ell. Entrada a l’escola, gruos més grans, noves experiències. Pot dur a terme operacions d’anàlisi I síntesi. Canvis fisiològics difísils de controlar I l’afecten psiquicament.

L. Vygoski (Ruso 1896-1934)

Investiga la consciencia i els procesos psíquics superiors de la persona. Entén la consciència com un producte social (origin social del pensament)i a tavés del trevall creen condicions per el seu desenvolupament i modifiquen la natura; (Marx i Engels també). La seva perspestiva dialéctica ha tingut una gran inflluència en l’ambit educatiu. Antonio Damasio, neurólogo lo cita en su libro En busca de Spinosa.

L’infant necesita uns instruments per desemvoluparse als anomena mediacios que poden ser de dues clases:

dondestamos

Materials: eines, joguines, etc.

Psicològics: signes (llenguatge o la parla)

Tant l’origin social del pensament com les mediacions s’aplegen en un concepte vigotkià:

La zona de desenvolupament potencial à totes les actividats i funcions que la persona només por realizar emb l’ajuda dels altres (caminar, aprendre coses com conduir un cotche)

La zona de desenvolupament real à les que la persona por realizar per si mateixa (després d’un procés d’ajuda)

Des d’aquet pint de vista el desenvolupament humà es conseqúència de l’aprenentage (aquet punt de vista influex en la psicològia cognitiva).

Teories del cicle vital (LIFE.Span)“nueva concepción o definición del desarrollo que puede valer para todo el ciclo vital.”) à esto de color, una vez leído bórralo, es solo una explicación par tí ((Life Span Approach) es, más que una teoría formal, un conjunto de principios para poder estudiar el cambio evolutivo con independencia del punto temporal en el que acontezca, incluidas las últimas décadas de la vida. Entre los precedentes e inspiradores del enfoque del ciclo vital es destacable la aportación de Erik Erikson. Formado inicialmente en lo que podríamos denominar ‘psicoanálisis clásico’, Erikson se aleja de la propuesta  original freudiana en tres importantes sentidos. El primero es, obviamente, que mientras Freud trata del desarrollo hasta la adolescencia, para Erikson el desarrollo no se detiene ahí y continúa a lo largo de toda la vida. Por otra parte, mientras Freud se centra en la dinámica del inconsciente, para Erikson lo importante es el yo como entidad que unifica a la persona y trata de asegurar un comportamiento competente en cada momento, lo que implica su cambio a lo largo de la vida. Por último, mientras Freud enfatiza el poder de las fuerzas biológicas de naturaleza sexual, para Erikson lo relevante es, sobre todo, la relación del yo con las fuerzas sociales que lo circundan. Como veremos, los tres aspectos (el ciclo vital como objeto de estudio, el papel del yo y el cambio adaptativo, el papel de la sociedad y la cultura) son también elementos que recogen los autores del ciclo vital y que fundamentarán esta propuesta. )

Serie de teories de diversos autors (LIFE.Span), que sota aquet nom agrupa a critics del posicionament de la psicología evolutiva tradicional (que només el consideran fins la’adolescència i que va en uma sola dirección i es igual per tots)sobre el desenvolupament humà.

Segons aquets autors el desenvolupament de les persones presenta les sigúents característiques:

Es produex desde el naixement fins la senetud.

Es van alternant períodes de continítat i descontínuitat.

És pluridimensional, les persones son diferents entre si i diferents determinants biològics i ambientals de tres tipos:

1                    Influèncias normatives relacionades amb l’edat (rols propis de l’edat).

2                    Influèncias normatives relacionades amb l’història (cultura, hàbits, país de naixement …)

3                    Influèncias no normatives (qúestions familiars, professionals …).

Unes tenen més pes que altres segons l’edat.

Kurt Lewin (1889-1947)

 • El DH no es pot analitzar ni s’ha de pensar fora del seu context natural (familia, país ejemplo si pertenece a una familia gitana tendrá valores culturales X incluso comerá diferente a un islamista);  tampoc es pot fragmentar.
 • La seva “teoría de camp” amb aquesta teroria es comtemplan ideas de la  Gestalt ( Wertheimer. Kóhler i Kofka)Resumin diu “l’indiviu té un espai vital propi ”

Teoria ecológica de Urie Bronfenbrenner (1917-2005) El modelo ecológico

El Modelo Ecológico plantea que cada uno de estos sistemas ambientales, que abarcan desde las relaciones más cercanas de un individuo, establecidas en el microsistema hasta los aspectos socioculturales e históricos, influyen en ese individuo. A continuación describiremos cada uno de estos sistemas.

Sistema Ambiental

Descripción

Personas o escenarios influyentes

Microsistema Constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo. El ambiente en el que el individuo pasa más tiempo FamiliaParesEscuelaVecindario
Mesosistema Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, es decir, vínculos entre microsistemas Relación entre la familia y la escuelaRelación entre la familia y los amigos
Exosistema Lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como sujeto activo, pero que sus decisiones o acciones influyen en él El consejo superior de la escuelaLa Junta de Acción Comunal del barrio
Macrosistema Lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad ValoresCostumbres
Cronosistema Condiciones socio-históricas que influyen en el desarrollo del individuo Las TIC en esta época influyen en el desarrollo de una persona de una manera nunca antes vista

Tabla 1. Sistemas Ambientales propuestos en la Teoría o Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1990)

 

Nou model psicològic d’entendre el DH crític amb les teories que no tenen en compta el entorn natural com fa la teoría evolutiva. Inclòs en un mateix entorn a un nen el pot afectar de manera diferent. Proposa 4 nivels d’entorns o contextos ordenats segons la proximitat que intervenen en la vida de la persona, a cada entorn ll’anomena “sistema”

La comprensió del DH

Quina d’aquestas teorías ha de prevaler?

Toda clasificación es peligrosa, las nuevas teorías siempre tienen algo de las anteriores y no serían posibles ex novo

¿Po qué estudiar el DH?

Porque estudia la ontogénesis à (panorama general del desarrollo psicológico del individuo)

Porque estudia la ontogénesis utilizando como marco de referencia la filogénesis à proceso de desarrollo de la especie a lo largo de la historia

poe ejeplo el desarrollo moral se incluye tanto en grupo ambientalista como en el del interaccionismo moderado. El desarrollo global  se plantea en las posiciones ambientallista, innatistas, y interaccionistas sociales.

Desarrollo cognitivo e inteligencia

Cognitivo, desde esta prespectiva se trata de explicar el proceso de aprendisaje desde que se nace hasta que se consigue.

inteligencia à 1               capacidad de adaptación del ser humano al medio

2             capacidad de operar con elementos abstractos

Las funciones cognitivas

 1. CONCEPCIÓN MECANICISTA
 2. WATSON
 3. SKINNER
 4. BANDURA
 5. CONCEPCIÓN ORGANICISTA
 6. GESSELL
 7. CONCEPCIÓN INTERACCIONISTA
 8. PIAGET
 9. KOLBERG
 10. 10.  FREUD
 11. 11.  ERICSON
 12. 12.  CONCEPCIÓN INTERACCIONISTA SOCIAL
 13. 13.  WALLON
 14. 14.  VIGOTSKI
 15. 15.  concepción Ecológica
 16. 16.  Kurt Lewin y Urie Bronfenbrenner

Teoría del procesamiento de la información (conductismo y cognitivismo)

(” la corriente del Interaccionismo social, donde podemos, a su vez, dividirlo en dos ramas: la perspectiva dialéctica o socio-histórica, con autores como Wallon o Vygotski, y la perspectiva lewiniana, que incluye la teoría ecológica de Brofenbrenner.  AMBIENTALISMO

CORRIENTE

MECANICISTA

PSICOLOGÍA

AMBIENTALISTA

Los hábitos sociales, nuestras opiniones y creencias, los conocimientos, etc., dependen del ambiente. El medio social puede influir sobre la conducta.  Perteneciente a esta corriente encontramos el conductismo o también llamado behaviorismo, basado en el asociacionismo. Watson se propone crear una psicología basado en hechos observables, únicamente en la experimentación. Pretendía aplicarla a problemas cotidianos y llegar a predecir y controlar el comportamiento.Los seguidores de esta teoría afirman que el hombre está determinado por los factores externos y que es la experiencia la que le va conformando. Somos producto de las circunstancias y el ambiente.

Otro seguidor ambientalista es Pavlov. Su condicionamiento clásico dice que al repetir muchas veces una conducta se llega a asociarla con algo.

Por el contrario, el condicionamiento operante de Skinner explica que un organismo delante de una situación puede tener diferentes reacciones o emitir distintas respuestas  “)

 

3 comentarios en “Educación infantil

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s